Zimbra üzerinde kullanıcıların gönderici ve alıcı bilgileri standart olarak kayıt altına alınmaktadır. Kullanıcılarınızın gönderdikleri e-postaların başlık ve gönderilen ekli dosya isimlerini de kaydederek daha detaylı bir log dosyasına sahip olabilirsiniz.

Bunun için öncelikle Zimbra kullanıcısıyla custom_header_check dosyası yaratıyoruz.

su zimbra
vi /opt/zimbra/conf/custom_header_checksBaşlık ve ekli dosyanın adını loglayabilmek için sadece aşağıdaki iki satırı ekliyoruz.

/^Subject:/ WARN Subject :
/filename="?(.*)"?$/ WARN Document AttachmentzimbraMtaHeaderChecks komutunu oluşturduğumuz custom_header_checks dosyasını kullanacak şekilde değiştiriyoruz;

zmprov ms `zmhostname` zimbraMtaHeaderChecks "pcre:/opt/zimbra/conf/custom_header_checks"ve son olarak MTA yı yeniden başlatıyoruz;

zmmtactl reloadSonuç;

Jan 6 11:24:52 ns3 postfix/cleanup[26821]: BDBBA68054817: warning: header Subject: deneme from unknown[xxx.xxx.xxx.xxx]; from= to= proto=ESMTP helo=<[xxx.xxx.xxx.xxx]>: Subject : Jan 6 11:24:52 ns3 postfix/cleanup[26821]: BDBBA68054817: message-id= Jan 6 11:24:52 ns3 postfix/cleanup[26821]: BDBBA68054817: warning: header Content-Disposition: inline;??filename=ekli-dosya.jpg from unknown[xxx.xxx.xxx.xxx]; from= to= proto=ESMTP helo=<[xxx.xxx.xxx.xxx]>: Document Attachment